Make your own free website on Tripod.com
Chayenna Thakoerdat
Klas: 5N

INHOUDSOPGAVE

Pagina
De hoofdvraag:
Hoe was de werkloosheid vroeger in vergelijking met nu?

De deelvragen:
1. Wat is werkloosheid?
2. Welke soorten werkloosheid zijn er?
3. Is er verschil qua werkloosheid in de verschillende sectoren?
4. Welke groepen zijn langdurig werkloos?
5. Wat zijn de gevolgen van werkloosheid?

6. Wat kun je zelf doen als werkloze?

7. Welke organisaties zijn betrokken bij werkloosheid? 15, 16

8. Wat doet de overheid tegen werkloosheid? 17, 18

9. Is werkloosheid provincie gebonden? 19, 20, 21
Antwoord op de hoofdvraag:
10. Hoe was de werkloosheid vroeger in vergelijking met nu? 22, 23, 24

Extra: Krantenartikelen 25, 26, 27, 28
______________________________________________________________________________________________________________
:: Wie & Wat :) ::