Make your own free website on Tripod.com
5. Wat zijn de gevolgen van werkloosheid?
Doordat de mensen werkloos zijn hebben ze geen inkomen meer en kunnen ze de rekeningen, die blijven binnen stromen niet meer betalen. Er is ook een verlies aan koopkracht,
omdat een sociale uitkering meestal lager is dan een looninkomen. Ze verliezen ook hun sociale contacten die ze vroeger op het werk wel hadden. Er ontstaan lichamelijke klachten, bijvoorbeeld stress of depressiviteit. Dit heeft ook gevolgen voor de maatschappij
zij moeten bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen uitkeren aan de werklozen.
Wat gebeurt er als je ontslagen wordt
Het kan iedereen overkomen, werkloosheid. In tijden van economische recessie is het aan de orde van de dag. Inkrimpende bedrijven, gedwongen ontslagen, soms zelfs faillissementen. Maar ook als het economisch goed gaat, kun diegene worden geconfronteerd met een gedwongen ontslag. Word de persoon ontslagen, dan komt er heel veel op hem af.
Gouden handdruk
Vaak wordt er bij een ontslag of bij reorganisaties een ontslagpremie, een zogenaamde "gouden handdruk" gegeven. Zo'n ontslagpremie kan behoorlijk oplopen, zeker als de persoon al langer bij zijn werkgever werkt of als er sprake is van verwijtbaar gedrag van zijn werkgever.
Inkomen na ontslag
De financiële gevolgen van een ontslag zijn groot. De persoon zijn inkomen valt weg, dus zal hij op een andere manier in zijn onderhoud moeten voorzien. Misschien heeft diegene recht op een WW-uitkering of vindt hij snel weer een andere baan. Heeft hij bij zijn ontslag een gouden handdruk gekregen, dan kan hij daarmee eventueel zijn inkomen aanvullen. Bij een collectief ontslag is er vaak een sociaal plan, waarbij is bepaald dat het salaris van ontslagen medewerkers tijdelijk en gedeeltelijk wordt doorbetaald.
Privé-voorzieningen
De sociale voorzieningen zijn de laatste jaren behoorlijk verschraald. Het vangnet dat de overheid biedt voor de financiële gevolgen van werkloosheid, is dan ook heel beperkt.
Daarnaast zijn verzekeraars zeer terughoudend als het gaat om verzekeringen tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Toch zijn er wel mogelijkheden om zelf een voorziening te treffen voor als een medewerker onverhoopt werkloos wordt.
Pensioen
Niet alleen zijn inkomen valt weg als hij werkloos wordt, ook de opbouw van zijn pensioen valt stil. De gevolgen voor het pensioen worden vaak onderschat, maar kunnen erg groot zijn. Het is belangrijk om hier bij stil te staan.
Andere voorzieningen
De financiële situatie wijzigt drastisch na een ontslag. Veel voorzieningen die via diegene zijn werkgever liepen, komen te vervallen. Let goed op, waar de persoon na zijn ontslag nog recht op hebt en wat op een andere manier geregeld moet worden. Ook zijn eventuele privé-voorzieningen moeten misschien wel worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
Moeilijk te verzekeren
Verzekeraars zijn over het algemeen zeer terughoudend bij het verzekeren van de financiële gevolgen van werkloosheid. De kans op schade is voor de verzekeraar namelijk heel moeilijk te voorspellen. Hoe moet men het risico inschatten dat een persoon werkloos wordt? Ook is niet te voorspellen hoe lang diegene eventueel werkloos blijft. Hierbij spelen economische omstandigheden een rol. Maar ook persoonlijke omstandigheden, zoals zijn opleiding, zijn ervaring en diegene zijn bereidheid om te verhuizen of een lager betaalde baan te accepteren.
Bovendien kan door onvoorspelbare externe factoren, zoals een ernstige economische crisis, de schade extreem hoog uitvallen.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] blabla....

:: VOLGENDE ::

:: INHOUDSOPGAVE :) ::