Make your own free website on Tripod.com
3. Is er verschil qua werkloosheid in de verschillende sectoren?
Werkloosheid gaat altijd samen met de vraag naar arbeidskrachten. Bij de ene arbeidssector is er meer vraag naar arbeidskrachten dan bij de andere. Zo is er ook verschil tussen de volgende 2 sectoren, de detailhandel en de bouwsector.
Deze 2 totaal verschillende sectoren hebben één ding gemeen, bij een goed lopende economie is er weinig werkloosheid in beide sectoren. Maar er zijn uiteraard onderling nog een aantal verschillen:
(1) Invloed van bevolkingsgroei.
(2) Automatisering en mechanisatie.
(3) Rentestand.
(4) Vraag naar en omscholing van personeel.
(5) Ondernemerschap.
Invloed van bevolkingsgroei
De bevolkingsgroei is voor de bouwsector een hele belangrijke factor. Hoe meer mensen er in Nederland bij komen hoe meer mensen er een huis nodig hebben. Maar meer mensen betekent ook meer arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt. Alleen de vraag is op het moment groter dan het aanbod, dus is er een hele kleine groep werkelozen in de bouwsector. Deze werklozen zijn vooral oudere buitenlandse bouwvakkers. Het werk in de bouwindustrie is zwaar en hard en daardoor is er veel vraag naar jonge, gezonde werknemers.
Ook komen er steeds meer hoog opgeleiden in de bouwsector terecht. De constructies om te bouwen worden ingewikkelder en dus is er behoefte aan hoog opgeleid personeel.
De detailhandel heeft ook baat bij een grotere bevolkingsgroei, maar in minder grote mate dan de bouwsector. De detailhandel heeft niks aan veel mensen en een slechte economische stand. Bij een slecht draaiende economie wordt er weinig gekocht door consumenten en is de detailhandel als eerste getroffen. Zij zijn immers de sector die de producten en diensten aan de man brengen. Huizen en andere bouwprojecten zijn gegarandeerd nodig bij een groeiende bevolking, een verbetering van de economische positie van ons land en dus meer consumeren door inwoners is niet gegarandeerd.
Automatisering en mechanisatie
De bouwsector kent mechanisatie, maar mensenhanden zijn heel belangrijk bij uitvoering. Automatisering is moeilijk door te voeren en daardoor is de kans dat de bouwsector inzakt klein en dat betekent kleine kans op banenverlies. De detailhandel is gevoeliger voor mechanisatie en automatisering. Goede voorbeelden hiervan zijn, het vervangen van loketten bij banken, voor opvragen van geld van betaalrekeningen, door pinautomaten en wat uit de trekautomaat halen in de snackbar, in plaats van de ouderwetse persoonlijke manier van eten bestellen. Mensenfuncties worden hierin vervangen door de machines. Slecht een aantal arbeidskrachten blijft nodig om een bedrijf draaiende te houden.
Rentestand
De rentestand is voor de detailhandel belangrijk voor de mate van werkloosheid. Is de rente hoog, kopen mensen weinig producten en geven ze weinig geld uit. De detailhandel is meteen weer de dupe. Weinig inkomsten is banenverlies. De schommeling van de rentestand zorgt er dus ook voor dat er veel periodes zijn van wisseling van werkloosheidscijfers.

Vraag naar en omscholing van arbeidskrachten
De detailsector heeft een groot aantal ongediplomeerde arbeidskrachten onder haar hoede. Denk maar aan winkelpersoneel dat vaak diplomaloos is. Deze arbeidskrachten zijn makkelijk te vinden en vormen geen moeilijkheid voor de detailsector als het gaat om arbeidsvraag.
De werkeloosheid onder aanbieders van arbeid van winkelpersoneel en bedienden is dan ook laag. De hoog opgeleiden vormen maar een heel klein gedeelte van de detailsector.
Zij zijn het brein achter goedlopende winkelketens en restaurants. Zij zijn degene die weinig kans hebben ontslagen te worden bij een slecht lopende economie. Bij een slecht draaiende economie vallen de klappen meestal toch onder op de ladder van opgeleiden.
De bouwsector heeft ook veel laaggeschoolden onder haar hoede. Het voordeel dat laaggeschoolden hebben is dat ze snel zijn om te scholen tot een ander soort arbeider. Van een stratenmaker is makkelijk een plankenzager te maken. Een bankdirecteur is ook snel om te bouwen tot een accountant. Deze omscholing van personeel zorgt voor een vermindering van de werkeloosheid. Is er in een bepaalde sector meer vraag dan is dat goed op te vullen door een groep aanbieders van werk, die in een sector zitten waar er teveel aanbod is.
Ondernemerschap
De detailhandel bestaat voor een groot gedeelte uit kleine ondernemers. Mensen die dus niet in loondienst zijn. Zij zijn de drijvende kracht achter deze sector. Een klein bedrijfje dat ophoudt met bestaan heeft gemiddeld toch wel zo’n 2 a 3 mensen in loondienst. Deze mensen zijn dan meteen werkeloos. De bouwsector kent deze problemen ook, maar in veel mindere mate dan de detailhandel. Een bouwbedrijf hoeft zich immers niet op een toplocatie te vestigen om een goed winstresultaat te kunnen draaien. Ook zijn er naar verhouding veel minder kleine bouwbedrijfjes dan kleine bedrijfjes in de detailsector. De bouwsector is dus minder gevoelig voor de schommeling van verlies en winst van arbeidsplaatsen door kleine bedrijfjes.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] blabla....

:: VOLGENDE ::

:: INHOUDSOPGAVE :) ::