Make your own free website on Tripod.com
6. Wat kan een werkloze zelf doen?
Als een persoon werkloos is kan hij op zoek gaan naar een baan. Zet dan eerst voor diegene op een rijtje wat hij wil en wat hij kan. De website werk.nl kan diegene daar bijvoorbeeld bij gebruiken.
Er zijn verschillende tests te vinden, waarmee diegene kan bepalen welke beroepen en branches het beste aansluiten bij zijn interesses en vaardigheden. Ook vind de persoon er vacatures.
Diegene kan ook eens langs gaan bij een arbeidsadviseur van het Informatie- en adviespunt Arbeidsintegratie (IAA).Deze IAA’s zijn bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in je regio te vinden. De arbeidsadviseur is onafhankelijk (hij neemt geen beslissingen over de persoon zijn uitkering of zijn reïntegratie). Hij kent de arbeidsmarktsituatie in zijn regio goed en weet de weg bij de verschillende instanties. Met advies, informatie en tips wijst hij diegene de weg.
Als een persoon een leuke baan heeft gevonden wat hem wel wat lijkt kan hij erop gaan solliciteren.
Een brief schrijven, CV opstellen, gesprekken voeren. Dat is niet altijd makkelijk.
Zeker als de persoon lang geleden voor het laatst solliciteerde. Bereid de persoon daarom goed voor.
Ook het CWI kan hem helpen bij het solliciteren.
Als het solliciteren niet verloopt zoals gehoopt, houd dan gewoon vol. Zolang de werkloze een WW-uitkering ontvangt, heeft hij in de regel namelijk sollicitatieplicht. Minstens vier keer per vier weken moet hij een sollicitatieactiviteit ondernemen. Elke vier weken vult hij op het werkbriefje van UWV in wat hij gedaan heeft. UWV kan hem vragen om die activiteiten aan te tonen.
Bewaar daarom alle documenten rondom een sollicitatie goed. Dus, brieven en e-mails die de als werkloze verstuurt, de reacties die hij daarop krijgt, de uitnodiging voor een gesprek, enzovoort.
Als de persoon een WW-uitkering ontvangt dan is het de bedoeling dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Krijgt hij passend werk aangeboden, dan moet hij dat accepteren. Weigert hij een passende baan, dan kan hij een lagere uitkering krijgen of zelfs helemaal geen uitkering meer. Ook moet de persoon er alles aan doen om een passende baan te houden, als hij deze heeft gevonden. Zelfs als deze baan hem misschien niet zo goed bevalt.Het eerste halfjaar is werk passend als het aansluit bij de persoon zijn opleiding, werkervaring en salarisniveau. Een passende reistijd is dan maximaal twee uur per dag.
Is de persoon langer werkloos, dan moet hij ook werk accepteren dat minder goed aansluit op zijn opleiding en werkervaring, dat slechter betaalt, of waarvoor hij langer moet reizen.
Verder is belangrijk dat diegene beschikbaar is voor het aantal uren dat hij een WW-uitkering krijgt.

Soms moet hij ook niet passend werk accepteren. Bijvoorbeeld als hij werk van korte duur tijdens een bijzondere periode of gelegenheid krijgt aangeboden. Een voorbeeld van zulke ‘opvularbeid’ is postbode tijdens de kerstdrukte. Ook als de persoon net is afgestudeerd of van school komt, moet hij elke baan accepteren. Het is dan erg belangrijk dat hij snel praktijkervaring opdoet. Het maakt dan niet uit of hij mbo of hbo heeft gedaan of afgestudeerde academicus bent. Het kan voorkomen dat hij ernstige persoonlijke bezwaren heeft tegen werk dat hij krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld als door de lange reistijd de zorg voor zijn gezin in het gedrang komt. Meld dit dan direct aan UWV. Samen met de persoon gaan ze dan op zoek naar een oplossing.
Als de persoon werkloos is kan hij ook een eigen bedrijf opstarten. Soms heeft het oprichten van een eigen bedrijf voordelen. Bijvoorbeeld als hij door de huidige economische situatie beperkte kansen heeft op een baan in loondienst door bijvoorbeeld zijn leeftijd, opleiding, werkervaring of beperkte kennis van de Nederlandse taal. Wil hij graag een eigen bedrijf opstarten dan moet hij goed nadenken over zijn motivatie en mogelijkheden.
Daarnaast is het van belang dat de persoon zijn bedrijfsidee uit te werken. Ook dient hij te onderzoeken of hij externe financiering nodig heeft, hoe de Belastingdienst ondernemers ziet en welke risico’s hij als ondernemer gaat lopen. Als de persoon een WW-uitkering heeft mag hij zich altijd verdiepen in de hierboven omschreven onderwerpen en nadenken over een toekomst als ondernemer.
Als de persoon serieus werk gaat maken van zijn ondernemersplannen moet hij izch echter wel aan een aantal regels houden die gevolgen hebben voor zijn uitkering voor, tijdens en na de start.
Als de desbetreffende persoon werkloos is en hij krijgt een WW-uitkering kan hij ook vrijwilligerswerk gaan doen.
Hij moet zich dan melden bij het UWV om wat voor vrijwilligerswerk het gaat en wanneer je het wilt gaan doen. Ook als het om vrijwilligerswerk gaat, dat hij al deed voordat hij WW kreeg.
En ook als het om onbetaald werk gaat, waar normaal gesproken wel loon tegenover staat.
UWV wil namelijk weten of hij nog voldoende tijd heeft om te blijven solliciteren naar betaald werk. Zijn vrijwilligerswerk mag zijn zoektocht naar een betaalde baan niet in de weg staan. De persoon blijft dus gewoon solliciteren. Krijg hij passend betaald werk aangeboden? Dan moet hij dat accepteren.Voor zijn WW-uitkering geldt als vrijwilligerswerk, onbetaald werk voor een ideële of charitatieve instelling (bijvoorbeeld de hartstichting of de kerk). Als hij toch een vergoeding krijgt, moet hij dat doorgeven op het werkbriefje dat hij elke vier weken van ze krijgt.
Inkomen bij werkloosheid
Als de persoon buiten zijn schuld werkloos is geraakt, dan heeft hij recht op een tijdelijk inkomen op grond van de Werkloosheidswet (WW). Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.
Zo moet hij bijvoorbeeld minimaal een half jaar gewerkt hebben. De hoogte en duur van zijn uitkering zijn afhankelijk van zijn arbeidsverleden. Hij moet je zo snel mogelijk nadat hij werkloos is geworden laten inschrijven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en hij moet zich beschikbaar houden voor werk. Zijn inschrijving kan hij thuis of op de CWI-vestiging via Internet invullen. Bij het CWI vraagt de persoon ook een WW-uitkering aan. UWV beoordeelt vervolgens of hij hiervoor in aanmerking komt.

WW-uitkering aanvragen
Schrijf als de persoon werkloos wordt of dreigt te worden diegene zo snel mogelijk als werkzoekende in bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Hij kan zich al 4 weken voor zijn eerste werkloosheidsdag bij CWI inschrijven. Hoe eerder hij zich inschrijft, hoe eerder CWI hem kan helpen met het vinden van een nieuwe baan en hoe eerder de persoon zijn WW-uitkering krijgt als gebleken is dat hij aan de voorwaarden voldoet. UWV streeft ernaar om binnen 4 weken een (voorlopige) beslissing te nemen over je WW-aanvraag. Uiterlijk een dag nadat hij werkloos is geworden, moet hij ingeschreven staan bij CWI als werkzoekende.
Nadat hij zich als werkzoekende heeft laten inschrijven, wordt op het CWI met de persoon een afspraak gemaakt voor het indienen van zijn aanvraag van zijn WW-uitkering (= de uitkeringsintake).
Tijdens de afspraak controleert de adviseur de ingevulde formulieren, de bewijsstukken,
de gegevens van de persoon zijn identiteitsbewijs en het sofi-nummer bij de Gemeentelijke Basis Administratie. De adviseur registreert zijn gegevens in de computer en maakt een overdrachtsdossier. Dit dossier met de aanvraag draagt de adviseur over aan de uitkerende instantie. Uiteindelijk bepaalt UWV of hij voldoet aan de voorwaarden voor een WW-uitkering.
Hoogte WW-uitkering
De hoogte van een WW-uitkering varieert en is afhankelijk van de persoon zijn arbeidsverleden en van het loon dat hij verdiende vóór hij werkloos werd. Zijn loon wordt eerst teruggerekend naar een dagloon. Het dagloon wordt gebaseerd op het loon dat hij gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat hij werkloos werd of wanneer hij een herintreder of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bent in de periode dat de persoon gewerkt heeft.
De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75 % van het dagloon,
vanaf de derde maand wordt de uitkering 70 % van het dagloon voor alle resterende maanden van de WW-uitkering. De Werkloosheidswet kent een maximum dagloon.
Per 1 juli 2006 is het maximum dagloon € 170,33. Je WW-uitkering kan nooit hoger zijn dan 75% van het maximum dagloon, ook al is de persoon zijn eigen dagloon hoger.
Duur WW-uitkering
De duur van een WW-uitkering kan variëren van 3 maanden tot 38 maanden (3 jaar en 2 maanden). Hoe lang de persoon heeft gewerkt en hoe oud hij is, bepaalt de periode waarin hij een WW-uitkering kunt ontvangen.
Iemand die wel voldoet aan de wekeneis (26 van de laatste 36 weken hebben gewerkt),
maar niet voldoet aan de jareneis (4 van de laatste 5 jaar hebben gewerkt) krijgt een basisuitkering van drie maanden. Wie voor een langere WW-uitkering in aanmerking wil komen, moet niet alleen aan de wekeneis voldoen, maar daarnaast in vier van de vijf voorafgaande jaren over minstens 52 dagen loon hebben ontvangen.
Wie voldoet aan deze '4 uit 5'-eis, krijgt per jaar arbeidsverleden één maand uitkering.
Wie bijvoorbeeld een arbeidsverleden van negen jaar heeft, krijgt negen maanden uitkering. Dat is inclusief de basisuitkering van drie maanden. Mensen die aan de wekeneis én de '4 uit 5-eis' voldoen, kunnen maximaal een uitkering krijgen van drie jaar en twee maanden.
Aanvulling op WW-uitkering
Heeft de werkloze een WW-uitkering? En komt hij totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Vaak kan hij dan een toeslag krijgen bovenop zijn inkomen. De toeslag vult zijn inkomen aan tot het sociaal minimum. Maar diegene zijn WW-uitkering en de toeslag samen kunnen nooit hoger zijn dan het loon dat hij verdiende voordat hij werkloos werd. Heeft hij of zijn partner naast zijn WW-uitkering een betaalde baan? Dan telt een gedeelte van de inkomsten - maximaal 15% van het bruto minimumloon - tijdelijk niet mee bij de berekening van de toeslag. Hoe lang verschilt per persoon.
Werkte de persoon bij de overheid of in het onderwijs? Dan kan hij soms extra aanvullingen krijgen op zijn inkomen. Of hij daar recht op heeft, lees de persoon in zijn CAO.
De persoon komt in de volgende gevallen niet in aanmerking voor toeslag:
(1) Hij is 21 jaar en je woont nog thuis.
(2) Hij krijgt een WW-uitkering op basis van een vrijwillige verzekering.
(3) Hij is gehuwd of woont samen met een partner die na 31 december 1971 geboren is en geen kind onder de 12 jaar heeft.
Als de persoon naar het buitenland verhuist, dan stopt zijn WW-uitkering en zijn toeslag.
Komt hij binnen zes maanden terug, dan kan hij de uitkering en de toeslag weer aanvragen.
WW-uitkering ontvangen
Het moment waarop UWV WW-uitkeringen uitbetaalt hangt onder andere af van de bedrijfstak waarin de persoon werkzaam was. UWV betaalt een WW-uitkering binnen acht werkdagen na ontvangst van het werkbriefje of de inkomstenverklaring. Blijkt daaruit dat hij géén recht meer heeft op WW, dan hoort hij dat ook binnen die acht dagen. Was hij werkzaam bij de overheid of in het onderwijs, dan ontvang hij zijn WW-uitkering aan het eind van elke maand.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] blabla....

:: VOLGENDE ::

:: INHOUDSOPGAVE :) ::